fbpx

מכתב ממנכ”ל מרכז שלטון מקומי

הידעת? תרומה של 280 ש"ח
מספקת סל מזון בעבור 4 נפשות נזקקות

מכתב ממנכ”ל מרכז שלטון מקומי
דולברג

הבוקר יצא מכתב משלמה דולברג- מנכ”ל מרכז שלטון מקומי, בנושא תכנית “7” והמלצותיו על התכנית. 

המכתב יצא בתפוצה לכלל ראשי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות בארץ. 
תרומה מאובטחת 🔒 להגנה על פרטיותך
כל התרומות לארגון פתחון-לב מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו