fbpx
Array ( )

לכולנו קשה אבל יש כאלה שקשה להם אפילו יותר...
זה הזמן לעזור להם ולפתוח את ה-💙

משלמים את מחיר ההתייקרויות – החלשים הם המפסידים העיקריים

משלמים את מחיר ההתייקרויות – החלשים הם המפסידים העיקריים

מדד המחירים לצרכן שפורסם בכלי התקשורת הולך להשפיע בעיקר על האוכלוסיות המוחלשות בישראל והמגמה הזאת הולכת להשפיע גם על מאמצי הסיוע של עמותות הסיוע ביניהן פתחון לב

כל הפרטים בידיעה המלאה 

 

 

תרומת סלי מזון עבור קשישים ומשפחות נזקקות
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה | דף תרומה מאובטח 🔒
Call Now Button