fbpx
Array ( )

כולנו עוברים תקופה קשה,
אבל יש כאלה שקשה להם אפילו יותר.
זה הזמן לעזור להם!

פורסם דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2016
ביטוח לאומי

שר העבודה והרווחה חיים כץ ומנכ”ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר הציגו את דוח העוני לשנת 2016, שהוכן על ידי מנהל המחקר והתכנון בביטוח הלאומי.

בישראל בשנת 2016 חיו בעוני 463,300 משפחות שהן 1,809,200 נפשות מתוכן 842,300 ילדים.

בהשוואה לשנת 2015 שיעורי העוני בקרב משפחות ירדו מ־19.1% ל־18.6%, ו־14,400 משפחות עלו מעל לקו העוני.

גם המדדים של עומק העוני ושל חומרת העוני ירדו בשנת 2016 בכ־4% ובכ־3% בהתאמה.

רמת החיים בישראל במונחים של ההכנסה הכספית הפנויה עלתה בשנת 2016 ב־3.8% ובהתאם לכך עלה קו העוני ליחיד מ־3,158 ₪ ל־3260 ₪. קו העוני לזוג עומד על 5,216 ₪ בהשוואה ל־5,053 ₪ בשנת 2015. 

אי השוויון בהכנסה הפנויה (מדד ג’יני) ירד ב־1.8%, זאת בהמשך לירידה מתמשכת בשנים האחרונות – ממצא המעיד על צמצום מתמשך בפערים בחברה הישראלית.

לצד המגמות החיוביות, תחולת העוני בנפשות ובילדים עלו ב־2016. שיעור העוני של נפשות עלה ב־0.3% ושיעור הילדים החיים בעוני עלה ב־1.2%. 

מספר האזרחים הוותיקים העניים נאמד אשתקד ב־166,900 בהשוואה ל־171,500 בשנת 2015. היקף העוני של משפחות שבראשן אזרח ותיק ירד מ־23.5% ב־2015 ל־21.6% בשנת 2016. בקרב אזרחים ותיקים שיעור הנפשות העניות ירד מ־18.2% ל־16.9%; השיעור הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות. מדובר בירידה מרשימה לנוכח העלייה במספר הקשישים באוכלוסייה הכללית.

תחולת העוני של החרדים עלתה במעט מ־44.6% ל־45.1%. יתכן שזה משקף תיקון לירידה החדה שנצפתה בשנת 2015. עם זאת תחולת העוני של הילדים במשפחות חרדים ירדה ב־2016 מ־60.3% ל־58.7%. חלקן של המשפחות העניות החרדיות מתוך כלל המשפחות העניות מגיע ל־15%, שיעור גדול בהרבה מחלקם היחסי.

שיעורי העוני אצל משפחות ערביות ירדה במידה גדולה יותר מכלל האוכלוסייה מ־53.3% בשנת 2015 ל־49.4% בשנת 2016. 

לראשונה, אחרי ארבע שנים של חוסר הצלחה לסקור משפחות בדואיות, נדגמה האוכלוסייה הבדואית בדרום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 17,200 משפחות בדואיות חיות בעוני ובסך הכל 121,800 נפשות, מתוכן 69,300 ילדים. 19.3% מהילדים במגזר נמצאים במשפחות חד הוריות.

על פי ניתוח מותאם שגורע את האוכלוסייה הבדואית שנמדדה ב־2016 אולם לא נמדדה ב־2015, מתברר שתחולת העוני של משפחות ירדה בנקודת אחוז שלמה אשתקד מ־19.1% ל־18.1%.

הירידות בתחולת העוני של מרבית קבוצות האוכלוסייה פסחו על האוכלוסייה העובדת: תחולת העוני של משפחות שבראשן עצמאים ושכירים הוסיפה לעלות במעט גם ב־2016, וכמו כן עלה חלקן של המשפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה ב־2016. עם זאת המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני מורים על הטבה במצבן של משפחות עניות עובדות – בפרט בקרב המשפחות שבראשן עצמאי והמשפחות שבהן שני מפרנסים ויותר.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: “למרות השינויים החיוביים במצב החברתי וצמצום רמת אי השוויון בהשוואה לשנים קודמות, היקפי העוני בישראל עדיין גבוהים משמעותית מבין מדינות ה־OECD. הממשלה משקיעה משאבים רבים בניסיון לחלץ משפחות ממעגל העוני ונראה שהבעיה העיקרית היא אופן חלוקת המשאבים. מזה שנה אני פועל להעלאת קצבאות הבטחת ההכנסה בגיל זקנה תוך הצמדתן לשכר הממוצע במשק, פעולה שתעלה את כל האזרחים הוותיקים מעל לקו העוני, בעלות זניחה יחסית של כ־700 מיליון ₪. בימים אלה אני מקדם הצעת חוק להעלאת קצבאות הנכות שתביא לתמורה משמעותית ברווחת הנכים, אבל באוצר מעדיפים פתרון חלקי שזונח אוכלוסיות שלמות. אם לא נפעל כעת לחיזוק חוסנו של האזרח הוותיק ולהעלאת קצבאות הנכות בצורה שוויונית, נמשיך לפגר במדדי העוני והפערים בחברה הישראלית ילכו ויעמיקו. ההטבות למעמד הביניים הן חשובות אבל צריך להבין שאם נמשיך להזניח את החוליות החלשות בחברה התיקון בעתיד יעלה למדינה יותר”.

מנכ”ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר: “הפעילות האינטנסיבית של הביטוח הלאומי, בהובלת שר העבודה והרווחה חיים כץ, לצמצום ממדי העוני במדינת ישראל – הוכיחה את עצמה ותוצאותיה משתקפות בדוח העוני הנוכחי, בו נמצאה ירידה של ממדי העוני בקרב כמעט כל האוכלוסיות ובמיוחד בקרב הקשישים. הביטוח הלאומי ימשיך ליזום וליישם מדיניות של חקיקה סוציאלית במטרה לצמצם עוד יותר את העוני. מדיניות זו הינה נדבך מרכזי לשם חיזוק עוצמתה וחוסנה של החברה כולה.”

 

התייחסותו של ניסים ציוני, מייסד פתחון לב, לדוח העוני 2016: “העובדה שבכל שנה עם פרסום דו”ח העוני דנים בכמה משפחות נוספו למעגל העוני או יצאו ממנו, היא צינית במיוחד או אטומה במיוחד, כי זה לא הסיפור החשוב. סיפור העוני האמיתי מחבר בשטח מספר עובדות כואבות:

* 37% מהישראלים משתכרים פחות מ-5,000 ₪ בחודש. (לפי דו”ח מרכז אדוה לשנת 2016)

* לפי דו”ח העוני של שנת 2016, משפחה בת 4 נפשות נחשבת עניה אם היא משתכרת פחות מ-8,345 ₪ בחודש.

* הוצאה ריאלית מינימלית למשפחה שכזו עומדת על 12,256 ₪. (לפי הערכות ארגון פתחון-לב על סמך 19 שנות נסיון מעשי בשטח)

הכל חוזר לאותה נקודה, אף אחד לא מתעסק בהוצאת משפחות מהעוני ולשבור את מעגל העוני הבין דורי. מתעסקים בסטטיסטיקות ולא בטיפול אמיתי בבעיה ובמניעתה. כי עוני זה לא רק מספרים, עוני זה בני אדם, עיניים עצובות של אמא דואגת, בטן ריקה של ילדים רעבים ועליבות של קשישים. פשוט אוזלת יד מתמשכת של כל ממשלות ישראל – זהו האיום הממשי על חוסנה של המדינה.”

תרמו סל מזון למשפחות נזקקות 💙
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה | דף תרומה מאובטח 🔒
הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו