fbpx
  • תו מידות לאפקטיביות >
תרומות

הידעת? תרומה של 300 ש"ח תעניק סל מזון למשפחה נזקקת בת 4 נפשות!

תו המידות שלנו

אנו בתו מידות לאפקטיביות פתחון לבארגון פתחון לב גאים לאחוז ב”תו מידות לאפקטיביות”.

תו מידות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.

תו זה מוענק לעמותות שעמדו בתנאי הסף ועברו את דירוג מידות, ובבדיקות שנערכו, נמצא כי יש להן סיכויים טובים להיות אפקטיביות ולהשיג את המטרה החברתית שלשמה הן פועלות. 

לתו המידות שלנו באתר מידות לחצו כאן

 

תרומה 🔒 מאובטחת
לתשומת לבך, כל התרומות לארגון פתחון-לב מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו