fbpx
Array ( )
לאן הולכת התרומה

לכולנו קשה אבל יש כאלה שקשה להם אפילו יותר...
זה הזמן לעזור להם ולפתוח את ה-💙

פתחון-לב הנו ארגון א-פוליטי, מוסד שלא למטרת רווח, הפועל מאז 1998 למען החברה בישראל, בכדי לשבור את מעגל העוני בישראל. הארגון פועל בזכות תמיכת הציבור ותרומתו, ולכן שקיפות, יושר ואמינות הינם ערכים מהותיים בהתנהלותנו. זוהי זכות גדולה עבורנו לפרט ככל הניתן אודות פעילותנו. בהמשך, ניתן למצוא פרטים מלאים אודות התנהלותנו הכספית והחשבונאית, כולל נתוני שכר. התרומות לארגון נחשבות להוצאה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס-הכנסה.

שקיפות כספית

מעוניינים לדעת כיצד מתחלקות תרומות ולמה הן בעיקר מוקדשות?
מתוך כל שקל אחד שנתרם, 94.1 אגורות עוברות ישירות למקבלי הסיוע ורק 5.9 אגורות מיועדות להוצאות הארגון.

 

אישורי העמותה
ועד המנהל

בראשו של ארגון פתחון לב עומד צוות ועד מנהל המונה 3 חברים בהתאם לחוק ועפ"י רשם העמותות. 
צוות הועד המנהל, פועל בהתנדבות מלאה ומתוך אידיאולוגיה משותפת. הוועד המנהל מהווה את הישות המשפטית בעלת הסמכות העליונה לקבלת החלטות בארגון ומהווה דוגמה לכלל המתנדבים בארגון.
מלבד העבודה היומיומית השוטפת לה הם נדרשים, מתכנסים חברי הוועד בין 12-14 פעמים בשנה.

מר דורון שלי
יו"ר הועד המנהל
מר אשר סדן
חבר ועד מנהל
מר שמשון כץ
חבר ועד מנהל
דוחות כספיים
BDSK

דוחות כספיים והמאזנים השנתיים של הארגון מבוקרים ע"י פירמת רואי חשבון BDSK בן דוד שלוי קופ, ומוגשים באופן קבוע לרשם העמותות מוקדם מהמועד הנדרש. בנוסף, הדוחות והמאזנים השנתיים פתוחים לעיון לכל המעוניין במשרדי פתחון-לב. 

פתחון לב במבצע סיוע לכוחות הביטחון, חיילי צה"ל ותושבי הדרום
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה | דף תרומה מאובטח 🔒
הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו
Call Now Button